X
Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací. Accept all cookies Personalize

Základné ustanovenia:

Společnost

Lukáš Paufošima
Čejkovická 4093/13
628 00 BRNO
Česká republika

IČO: 76298442
DIČ: CZ8805194233

(dále jen „Prodávající“)

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.tonerkseft.sk

Kontaktní údaje prodávajícího:

Fakturační adresa - NENÍ KORESPONDENČNÍ:

Lukáš Paufošima - Tonerkseft.sk
Čejkovická 4093/13
628 00 BRNO
Česká republika

IČO: 76298442
DIČ: CZ8805194233Adresa pro doručování, reklamace a vrácení zboží:

Lukáš Paufošima - Tonerkseft.sk
Dvorek 420
683 52 Šaratice
Česká republika

IČO: 76298442
DIČ: CZ8805194233

(dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty: info@tonerkseft.sk (dále jen „Kontaktní email“)

Telefon: (+420) 728 48 99 11 (dále jen „Kontaktní telefon“)
1. Obchodné podmienky internetového obchodu www.Tonerkseft.sk upravujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy v oblasti predaja tovaru. Považujú sa za záväzné pri predaji tovaru kupujúcemu.

2. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.Tonerkseft.sk je fyzická osoba Lukáš Paufošima, IČ: 762 984 42, so sídlom Čejkovická 4093/13, 628 00 Brno-Vinohrady - sídlo / fakturačná adresa, Česká republika (ďalej len predávajúci).

3. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá realizuje objednávku tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.Tonerkseft.sk (ďalej len kupujúci).

4. Všetky vzťahy, práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorý pri objednávke tovaru nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadia týmito obchodnými podmienkami.

5. Všetky platby prevodom na náš bankový účet musia prebiehať cez – Fio Banka a. s.

Číslo účtu: 2501698928
Kód banky: 8330
IBAN: CZ6120100000002501698928
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

Dodávateľ/predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci/spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci/nie spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (rozhoduje uvedenie IČ v objednávke/na faktúre).

Kupujúcipokiaľ tieto obchodné podmienky upravujú niektoré práva a povinnosti spoločne pre kupujúceho spotrebiteľa aj kupujúceho podnikateľa, sú kupujúci spotrebiteľ aj kupujúci podnikateľ zhodne označovaní ako kupujúci.

Kúpna zmluva – objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.


Cenové + platobné podmienky a čas plnenia

1. Ceny uvedené na www.Tonerkseft.sk sú konečné, firma Lukáš Paufošima je platca DPH. Predajca si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade kurzových zmien a zmien cien u dodávateľov.

2. Predaj tovaru sa realizuje na základe objednávok kupujúceho vytvorených vo virtuálnom obchode po úspešnej online registrácii. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:
- Identifikáciu kupujúceho
- Množstvo požadovaných kusov produktu
- Požadovaný spôsob platby, spôsob dodania tovaru a miesto plnenia
- Cenu

3. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom formulára, ktorý slúži výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby, nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

4. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.

5. Spôsob platby:

a) prevodom na účet vo Fio banka

b) dobierkou

c) v hotovosti pri osobnom odovzdaní (po predošlej dohode).

„Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.“


Dopravné, expedičné podmienky. Nevyzdvihnuté objednávky

1. Objednaný tovar zasielame GLS / Slovenskou poštou / Zásielkovňa.sk . O expedícii budete informovaní emailom. Pokiaľ tovar do 2 – 3 pracovných dní od odoslania nedostanete (okrem víkendov), kontaktujte nás na nižšie uvedených číslach a my vám povieme kvôli čomu váš balík nebol doručený.

2. Expedičná doba je doba, v ktorej je objednaný produkt odovzdaný na prepravu Slovenskej pošty. Táto doba sa môže líšiť u každého produktu a je uvedená v podrobnom opise každého tovaru. Štandardne 5 – 10 pracovných dní.

3. V prípade, že klient v objednávke zvolí nesprávne Dopravu podľa kategórie tovaru, vyhradzuje si predajca dopočítať kupujúcemu dopravné do plnej výšky podľa kategórie v objednávke.

Uplatnenie reklamácie

Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len „reklamácia“) uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla alebo prevádzky určenej na prijímanie reklamácií. Pokiaľ je v potvrdení o právach z chýb (záručnom liste) uvedená tretia osoba určená na opravu tovaru, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatňuje kupujúci reklamáciu u tejto tretej osoby určenej na vykonanie opravy.

Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný dodať predávajúcemu reklamovaný tovar spoločne s príslušenstvom, ktoré je nevyhnutne nutné k posúdeniu chýb tovaru (napr. káble pre spustenie). Predávajúci nie je zodpovedný za dáta uložené na/v reklamovanom tovare – preto dôrazne odporúčame priebežne zálohovať všetky dáta.

Ochranné sklá a fólie na displejoch mobilných zariadení nie sú štandardnou súčasťou prístroja, ide o jednorazové a voliteľné príslušenstvo. V prípade nutnosti overenia stavu prístroja, demontáže, výmeny dotykového panela alebo swap jednotky môže dôjsť k odstráneniu ochranných prvkov bez ich náhrady.

Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný predávajúcemu preukázať, že je oprávnený uplatňovať reklamáciu, a to aspoň predložením kópie dokladu o zakúpení tovaru (faktúra, dodací list), kópie potvrdenia o právach z chýb (záručný list) alebo iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je povinný pri uplatnení reklamácie dodať predávajúcemu originál doklad o zakúpení tovaru (faktúra, dodací list), originál potvrdenie o právach z chýb (záručný list), pôvodný obal tovaru ani návod na použitie. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby bol tovar dodaný nareklamáciu pokiaľ možno v pôvodnom obale, ktorý zaistí bezpečnosť tovaru počas prepravy. Predávajúci odporúča kupujúcemu prepravu tovaru poistiť. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby uplatnil reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení chyby tovaru, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.


Lehoty pre vybavenie reklamácie

Po uplatnení reklamácie je predávajúci povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch (3) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie chyby tovaru. V prevádzke predávajúceho musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený vybavovaním reklamácií. Reklamácia vrátane odstránenia chýb musí byť predávajúcim vybavená v nasledujúcich lehotách:

v prípade kupujúceho spotrebiteľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia,

v prípade kupujúceho podnikateľa najneskôr do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia,

prípadne v dlhšej lehote, na ktorej sa môžu predávajúci s kupujúcim dohodnúť.

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.


Ukončenie reklamácie a skladovanie

O ukončení reklamácie bude kupujúci vždy informovaný oznámením zaslaným niektorým z komunikačných prostriedkov. Kupujúci je povinný prevziať alebo vyzdvihnúť si reklamovanú vec najneskôr do 30 dní od ukončenia reklamačného konania. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie, a to vo výške 20 s DPH za každý začatý deň.

Ak si nevyzdvihne kupujúci vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať. Ak je predávajúcemu známa adresa kupujúceho, je predávajúci povinný o zamýšľanom predaji kupujúceho vopred upovedomiť a poskytnúť mu lehotu 15 dní na vyzdvihnutie veci.

Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok predaja po odpočítaní ceny opravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok predaja musí kupujúci uplatniť u predávajúceho.


Záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k vašej spokojnosti s vami a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil príp. chyby. Prípadné chyby je kupujúci povinný bezodkladne hlásiť našej firme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Pre spotrebný materiál je možné uplatniť reklamáciu chyby najlepšie v prípade, že rozsah spotreby náplne tonera alebo atramentovej náplne nepresiahne 15 %. V ostatných prípadoch nie je samozrejme reklamácia vylúčená, bude sa však pri nej vychádzať z toho (ak sa nepreukáže opak), že kupujúci spotrebný materiál používal aj napriek tomu, že vykazoval chybu a ako taký ho mal bez zbytočného odkladu reklamovať ihneď po tom, kedy sa chyba prejavila. Iné chyby spotrebného materiálu (ktoré nemajú vplyv na kvalitu tlače) možno uplatniť kedykoľvek bez ohľadu na spotrebovanú náplň. Právo spotrebiteľa uplatniť reklamáciu nie je nijako dotknuté.

Záruka sa nevzťahuje na:
a) chyby vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku!) na adresu našej firmy
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) reklamovaný tovar zabaľte do pôvodného obalu alebo bezpečne, aby pri preprave nebol zničený.
5) osobne v našej kancelárii (po predchádzajúcej telefonickej dohode)

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku.

Opakované dodanie tovaru – objednávky/reklamácie

Pokiaľ je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar dodať opakovane (kupujúci neprevezme zásielku s tovarom), má kupujúci možnosť si tovar vyzdvihnúť osobne po predchádzajúcej dohode v kancelárii eshopu www.TonerKšeft.cz v Brne. V prípade zaslania je kupujúci povinný pred nasledujúcim odoslaním uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania tovaru.

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť do 48 h od zadania. Pri prekročení dodacej lehoty uvedenej pri tovare (štandardne 5 – 10 pracovných dní) je možné objednávku zrušiť, prípadne zmeniť.

Informácie o tovare

1. Všetky uvedené informácie o tovare sú prevzaté od našich dodávateľov. Nepreberáme zodpovednosť za ich platnosť. V prípade obrázkov uvedených pri tovare ide o ilustračné obrázky, takže nemusia byť prevzaté z uvedeného tovaru.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Atramentové náplne a tonery po otvorení originálneho balenia sú tovarom podliehajúcim rýchlej skaze. Kupujúci – spotrebiteľ má právo bez udania dôvodu vrátiť iba neotvorené atramentové náplne a tonery. Takto možno vrátiť len tovar, ktorého čas použiteľnosti vyznačený výrobcom na obale je minimálne 6 mesiacov, a to len v nepoškodenom a neotvorenom originálnom obale.

V súlade s § 53, ods. 7 Obč. z. má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nemôže toto právo uplatniť. Toto právo neslúži primárne ako spôsob riešenia reklamácie tovaru. Kupujúci môže realizovať toto svoje právo tým, že prejav vôle o odstúpenie od zmluvy doručí predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Tovar je možné doručiť osobným vrátením alebo doručením tovaru na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z prepravcov (napr. Slovenská pošta).

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v prípade, že nie ste kupujúci – spotrebiteľ, ale tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti (rozhoduje uvedenie IČ v objednávke/na faktúre).
V tomto prípade Občiansky ani Obchodný zákonník túto možnosť neuvádza.

Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ (nakupujúci) nemá nárok na preplatenie dopravy tovaru dodávateľom (predávajúcim).

Ak je vrátený tovar použitý, alebo poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú sumu.


Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv:

na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

Aby sme vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Rešpektujeme vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, najmä zákonu o ochrane osobných údajov.


Osobné údaje

Od vás ako zákazníka, fyzickej osoby, musíme pri nákupe požadovať tieto údaje: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné na vašu identifikáciu, na komunikáciu s vami, na realizáciu predaja tovaru a zaúčtovanie vašej platby za tovar. Pokiaľ nakupujete ako firma potrebujeme navyše adresu sídla firmy, IČ a DIČ.


Údaje o vašej činnosti.

Údaje o vašich nákupoch, reklamáciách a ďalšej vašej činnosti v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi.


Zhrnutie.

Všetky dáta, ktoré o vás a vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, nikomu inému neposkytujeme (okrem spoločností zaisťujúcich špedičné služby alebo platobný styk, ktoré obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné na bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len na kvalitné poskytovanie našich služieb. Vyhradzujeme si právo využiť vaše údaje na zasielanie informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-maile je návod, ako nám jednoducho oznámiť, že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Rovnako máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o zlikvidovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli.

Váš súhlas

Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte s vyššie uvedenými pravidlami.


Ak ste si v minulosti u nás registrovali svoj účet obsahujúci vaše osobné údaje, a to s cieľom zjednodušiť správy vašich nákupov a súvisiacich vernostných výhod.


Vzhľadom na novú právnu úpravu účinnú od 25. mája 2018 vás žiadame o udelenie nového súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov, aby sme mohli naďalej spracovávať vaše osobné údaje a tým pádom poskytovať služby spojené s vaším registrovaným účtom a zachovať vaše vernostné výhody.


Týmto udeľujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov za účelom vedenia vášho registrovaného účtu, správy vašich nákupov a na marketingové účely (t. j. hlavne zasielanie marketingových newsletterov elektronickou formou) správcovi Lukášovi Paufošimovi, IČO 76298442, so sídlom Čejkovická 4093/13, 628 00, Brno-Židenice, Česká republika, a to na spracovanie týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, informácie o nákupoch; u fyzickej osoby podnikajúcej ďalej obchodná firma, IČO, DIČ a sídlo.Uzatvorenie akejkoľvek budúcej zmluvy týkajúcej sa nami ponúkaného tovaru nie je podmienené udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov. Máte právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania osobných údajov, právo vzniesť námietku proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov. Ak chcete toto svoje právo využiť, môžete nás so svojou sťažnosťou, námietkou alebo žiadosťou o informácie ohľadne spracovania osobných údajov kedykoľvek kontaktovať. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 10 rokov.


Tento súhlas udeľujete na spracovanie vašich osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Fakturačná adresa - NENÍ korespondenčná adresa

Provozovatelem e-shopu Tonerkseft.sk je společnost:

Lukáš Paufošima
Čejkovická 4093/13
628 00 BRNO
Česká republika

IČO: 76298442
DIČ: CZ8805194233


Kontaktní informace - osobní odběr, korespondenčná adresa

Lukáš Paufošima - TonerKšeft.sk
Dvorek 420
683 52 ŠARATICE
Česká republika

číslo provozovny: 1014360447